Εισαγωγή στο Tσί Γκόνγκ

Wu Qin Xi-Το Chi Qong των Πέντε Ζώων , όπως διδάσκεται από το Health Qi Qong Association
21 Μαΐου 2023
Dao Yin for General Health -Ντάο Γιν Για Συνολικότερη Υγίεια
3 Ιουνίου 2023
Εμφάνιση όλων

Εισαγωγή στο Tσί Γκόνγκ

Το Τσι Γκόνγκ , η μελέτη της ενέργειας στον κόσμο, είναι ένα από τα σπουδαιότερα πολιτισμικά επιτεύγματα που πρόσφερε η Κίνα στο ανθρώπινο γένος. Μέσω της μελέτης του Τσι κατανοήθηκε η ισορροπία μεταξύ των όψεων του Γιν και Γιανγκ του σύμπατος. Η κατανόηση αυτή οδήγησε στη διατύπωση του “Τάο” , του φυσικού τρόπου, που οι Κινέζοι το προφέρουν Ντά-ο , που αποτέλεσε μια από τις βασικές ιδέες της κινέζικης φιλοσοφίας. Αυτό το ” Τάο” χρησιμοποιήθηκε για να ερμηνεύσει όχι μόνο τη φύση, αλλά και τον άνθρωπο. Οι κινέζοι πίστευαν ότι η μελέτη του Τάο μπορεί να καταδείξει τον τρόπο για την βελτίωση της υγείας, ακόμη και για την επιμήκυνση της ζωής. Αυτό οδήγησε στην ανάπτυξη της κινέζικης ιατρικής. Μελετήθηκε επίσης η κυκλοφορία του Τσι στο σώμα, η οποία είναι ο τομέας του ανθρώπινου Τσι Γκονγκ.

Σύμφωνα με την κινέζικη ιατρική θεωρία το Τσι, ή ενέργεια του σώματος θεωρείται Γιν, ενώ το φυσικό σώμα θεωρείται ως Γιάνγκ. Το Τσι δεν μπορεί να γίνει ορατό, αλλά μπορεί να γίνει αισθητό. Η Γιν όψη του σώματος σας σχετίζεται με την σκέψη, την ψυχή και το πνεύμα σας, ενώ η Γιάνγκ όψη εκτελεί και βιώνει τις αποφάσεις του Γιν. Κανένα μέρος δεν μπορεί να επιβιώσει από μόνο του για να υπάρξει ζωή, πρέπει να υφίσταται ισορροπία και συνεργασία μεταξύ τους. Το Τσι είναι η πηγή της ζωής και οι πράξεις του φυσικού σώματος είναι η εκδήλωση της ζωής. Όταν το Γίν είναι αδύναμο, ή υπερβολικά ισχυρό, τότε τα Γιν και Γιανγκ χάνουν την ισορροπία τους και μπορεί να προκληθεί ασθένεια. Γι΄αυτό η κινέζικη ιατρική και το Τσι Γκονγκ ασχολούνται κυρίως με τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας των Γιν και Γιανγκ.